மாவீரர் மூர்த்தியார் 70வது பிறந்தநாளில் சமத்துவ தலைவர் அண்ணன் K.ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர்கள் அஞ்சலி

மாவீரர் மூர்த்தியார் 70வது பிறந்தநாளில் சமத்துவ தலைவர் அண்ணன் K.ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர்கள் தன் குழந்தையுடன் அவரது நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினார்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *