புதுதில்லியில் நமது BSP தமிழ்நாடு மாநில தலைவர் திரு ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர்கள்.

பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு அசோக் சித்தார்த் ஜி அவர்களின் மகள் பிரக்யா மெஹந்தி விழா.

புதுதில்லியில் நமது BSP தமிழ்நாடு மாநில தலைவர் திரு ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர்களுடன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *